שעור פלדנקרייז בקבוצה

שיטת פלדנקרייז - נלמדת בשתי דרכים: 1. בקבוצות  2. שיעור טיפולי פרטני

שעור פלדנקרייז בקבוצה- ATM - התלמידים מבצעים על סמך הנחיה מילולית של המורה תנועות עדינות ללא שימוש בכוח, תוך הקשבה לתחושתם והרגשתם הפנימית ועל ידי כך משפרים את יכולותיהם.
1 Feldenkrais Method in groups - ATM
The participant performs gentle movements instructed verbally by the practitioner, soft movements without the use of force while paying attention to his sensations and his inner feelings and in this way improves his ability.