עבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

עבודה עם תינוקות/ילדים בעל צרכים מיוחדים:
התמקדות בפונקציות המתפקדות על מנת לתמוך בהן ולהעשיר את המגוון התנועתי האישי להתפתחות. כיבוד המרחב ההתפתחותי, הקצב האישי והטמפרמנט. יצירת אווירה חיובית ומשחקית המעודדת למידה.
Children with special needs
The method centers on working functions in order to assist and enrich the personal movement range for development. Respects the developmental space, the personal rhythm and disposition. Creates a positive and playful atmosphere to encourage learning