פלדנקרייז- שיעור טיפולי פרטני

שיטת פלדנקרייז - נלמדת בשתי דרכים: 1. בקבוצות  2. שיעור טיפולי פרטני

שיעור טיפולי פרטני- FI - אינטגרציה פונקציונלית
הפעלת גופו של התלמיד המטופל בעדינות רבה והקשבה מלאה כדי לארגן באמצעים פיזיולוגים את היחס הרצוי בין אברי גופו השונים. התקשורת בן המטפל/מורה והתלמיד ברובה באמצעות מגע ואינה מילולית.
Feldenkrais individual treatment session – FI – Functional Integration
During an individual treatment session the practitioner manipulates the patient very gently and attentively in order to organize the relationship between the organs. The communication between the practitioner and the patient is mainly achieved manually and not verbally.