בר אילן בת ים

עדכון מחיר רק 1,345,000₪ מושכרת ב-4,000 ש"ח!!
בס"ד, חדש למכירה בבלעדיות