מדיניות הפרטיות של GreenBook ואתר האינטרנט: greenbook.co.il

מעודכנת ליום-

GreenBook ואתר האינטרנט www.greenbook.co.il  מכבדים את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר ועושים הכל על מנת לשמור עליה.

אנא קרא בעיון את הצהרת הפרטיות שלנו.

  1. האמור מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים גם יחד.
  2. הגדרות

"האתר" –          אתר אינטרנט של GreenBook המופעל על ידה  (להלן: "GreenBook") והידוע בכתובת: greenbook.co.il

"משתמש" –     כל משתמש ו/או מבקר ו/או צופה באתר.

"לקוח"-              משתמש שנרשם באתר לשירותי האתר.

"Cookies"-       קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש באמצעות הדפדפן.

  1. שם המשתמש וסיסמה

GreenBook תקצה לכל לקוח שירשם באתר שם משתמש, סיסמה ואמצעי זיהוי חשבון אחרים במטרה לאפשר ללקוח להיכנס ולהשתמש בחלקים מסוימים באתר. שם המשתמש והסיסמה מיועדים לשימוש אישי בלבד וכל כניסה לאתר באמצעות שם המשתמש, הסיסמה או אמצעי הזיהוי האחרים של לקוח מסוים, תחשב ככניסה מאושרת של אותו הלקוח שהינו בעל שם המשתמש, הסיסמה ואמצעי הזיהוי הנ"ל ועל החברה לא תחול כל חובה לבדוק ו/א לוודא את אמינות ו/או טיב האישור ו/או המקור של כל כניסה כאמור.

 

  1. חובת הלקוח לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמה ואמצעי הזיהוי האחרים שלו.

על הלקוח חלה החובה לשמור על שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו בסודיות. הלקוח יהא האחראי הבלעדי בגין כל כניסה ו/או שימוש באתר ע"י כל גורם שנכנס באמצעות שם המשתמש, הסיסמה ואמצעי הזיהוי האחרים שלו ואשר הזדהה כאותו הלקוח, וזאת בין אם הכניסה ו/או השימוש אושרו בפועל ע"י אותו הלקוח ובין אם לאו. מובהר כי הלקוח יהא אחראי בגין כל התחייבות ו/או עסקה שנעשו תחת השימוש בשם המשתמש, בסיסמה ו/או באמצעי הזיהוי האחרים שלו. הלקוח יודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש לא מאושר בשם המשתמש, בסיסמה ובאמצעי הזיהוי האחרים שלו ו/או על כל הפרה או הפרה צפויה הידועה ללקוח באבטחה של האתר.

 

  1. אבטחת מידע

GreenBook נוקטת באמצעים רבים על מנת להבטיח את סודיות המידע שברשותה לרבות נהלי אבטחה ואמצעי אבטחה פיסיים ואלקטרוניים. עם זאת, יתכנו מקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון בהם עלול המידע להימחק (באופן מלא או חלקי) ו/או שיעשה בו שימוש לא מורשה על ידי צד שלישי. GreenBook לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף מכל סוג שהוא  שייגרם ללקוח או למשתמש או למי מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או שימוש לא מורשה ו/או חשיפת המידע, למעט במקרה שנבעו מרשלנות מצד GreenBook.   

 

  1. איסוף המידע

איסוף המידע באתר אינו מחויב לפי החוק, אך נדרש לצורך התאמה וייעול השירות המוצע ללקוחות האתר והמשתמשים בו. לאור זאת, כל משתמש ולקוח של האתר יודע ומסכים בזאת לאיסוף ושימוש על ידי GreenBook ושלוחיה בפרטים שמסר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר לרבות מידע שנאסף לגביו במהלך הגלישה, הפרטים יאגרו במאגר מידע של GreenBook.  לשם הפירוט, המידע נאסף מהלקוח במספר אופנים, כדלקמן:

6.1.    המידע הנדרש ונמסר על ידי הלקוח בעת ההרשמה לאתר. מידע זה כולל:  שם הלקוח, כתובת דואר אלקטרוני מאומתת, מס' טלפון .

6.2.    מידע הנדרש מהלקוח בעת ביצוע הזמנה בטופס הקניה וכולל: שם הלקוח, כתובת דואר אלקטרוני מאומתת, מס' טלפון, מספר תעודת זהות, .

6.3.    מידע הנדרש מהלקוח בעת פניה לשירות הלקוחות בדף "צור קשר" באתר וכולל: שם הלקוח, כתובת דואר אלקטרוני מאומתת, מס' טלפון.

6.4.     איסוף אוטומטי של מידע שאינו מידע אישי, כמפורט בהמשך תחת הכותרת "איסוף מידע אוטומטי".

 

  1. פרסום תכנים של לקוחות

 

7.1.    כאמור בתקנון, האתר ו/או GreenBook יכולים לאפשר העלאה, פרסום, הצגה והפצה (להלן: "העלאה") של טקסט כתוב, תמונות, מידע, אינפורמציה, חוות דעת, ביקורות ותקשורת אשר העלו ו/או פרסמו משתמשים באתר ו/או באמצעותו ו/או באמצעות שירותי האתר (להלן: "העלאת תכני משתמשים"). האתר וGreenBook לא מתחייבים לשמור בסודיות העלאת תכני משתמשים.

7.2.    משתמש המעלה תכני משתמשים לאתר, מציגם או מפרסמם באתר ו/או באמצעות האתר ו/או באמצעות שירותי האתר, מעניק בזה לGreenBook רישיון שהינו בין לאומי, לא אקסקלוסיבי, שאינו נושא תמלוגים, הניתן ללא תמורה והניתן להעברה, להשתמש, לשנות, לערוך, לשכפל, להעתיק, להציג, לפרסם, להפיץ ולנצל בכל צורה שהיא את התכנים שהעלה לאתר, בקשר עם האתר ו/או בקשר עם GreenBook ועסקיהם, ומבלי להגביל בקשר עם שיווקם, פרסומם והפצתם בכל פורמט ומדיה.

7.3.    משתמש באתר מבין, מסכים ומתחייב, כי לא יבצע בעצמו, ו/או יסייע לאחר לבצע, בכל דרך ואופן, העלאה, פרסום, הצגה, הפצה, באתר ו/או באמצעותו של טקסט כתוב, תמונות, מידע, אינפורמציה, חוות דעת, ביקורות ותקשורת בין משתמשי האתר או כל חומר אחר, שהינו אחד מאלה:

7.3.1.  מפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת של כל אדם.

7.3.2. מוציא דיבתו של אחר, מאיים, משמיץ, גס, פורנוגרפי, בלתי הולם, בלתי מהוגן או העלול להחשב כעברה לפי הדין החל בישראל ו/או הדין הבינלאומי.

7.3.3. מחיל בתוכו קוד מקור ו/או תוכנה ו/או תכונה מזיקה כגון באגים, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ודלתות סתרים. 

7.3.4. אמצעי אוטומטי, תוכנה, קוד מקור, אלגוריתם, שיטה או הליך אחר שמטרתו להכנס ו/או להעתיק ו/או לנטר אחר הפעילות באתר ו/או בחלקים ממנו ו/או בתכניו.

 

  1. פילוח התנהגותי

GreenBook תהא רשאית לבצע ניתוח מידע סטטיסטי, פילוח התנהגותי (כגון – הרגלי קנייה וכ'ו) ופילוח גנרי במטרה לשפר את הפעילות באתר ואת השירותים והמוצרים המוצעים בו. הנתונים בניתוח המידע הסטטיסטי יהיו אנונימיים ללא אזכור וזיהוי אישי.

 

  1. פרטיות ילדים וקטינים

האתר אינו מיועד לשימוש קטינים מתחת לגיל 18 וכל שימוש כזה הינו אסור. משתמש באתר מצהיר בזה כי הינו בגיר וכשיר כחוק להתחייב משפטית כלפי GreenBook והאתר. GreenBook לא תהא חייבת לכבד, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל בדיעבד עסקאות אשר נעשו על ידי קטינים מתחת לגיל 18.  

 

10. העברת מידע לצד שלישי

GreenBook והאתר לא יעבירו מידע או ישתפו את הפרטים האישיים של המשתמש עם צד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

10.1.          מתן הסכמה מפורשת להעברת מידע ופרטים. לעניין זה, ביצוע רכישת שירותים באתר כמוה כמתן הסכמה מפורשת להעברת פרטי הלקוח לחברת האשראי ו/או לחברת הסליקה ו/או לספק שירותי הסליקה המצוין בתקנון החברה. אשר יקבלו מידע רלבנטי בלבד לצורך ביצוע החיוב עבור השירות ותחת התחייבות לשמור על המידע בסודיות.

 

10.2.          במסגרת מחלוקת משפטית בין האתר לבין הלקוח ו/או המשתמש, לרבות בהליכים משפטיים, מעין משפטיים, בוררויות וגישורים.

10.3.          בהתאם לדרישה כדין של בית משפט, רשות מוסמכת או כל גורם מוסמך אחר.

 

11. איסוף מידע אוטומטי

Cookies - GreenBook תהיה רשאית לעשות שימוש ב- Cookies על מנת לספק שירות אישי ויעיל ולחסוך את הצורך בהזנה מחודשת של פרטי המשתמש בכל כניסה לאתר.  ה-Cookies לא יכילו מידע המזהה את המשתמש ו/או הלקוח באופן אישי.  לידיעת המשתמשים והלקוחות, ניתן לכוון את הדפדפן האישי במחשבכם, כך שלא יקלוט Cookies  או ימחק אותם.

קבצי יומן –  החברה תהיה רשאית לאסוף מידע באופן אוטומטי ולאחסנו בקבצי יומן. מידע זה הינו אנונימי ללא אזכור וזיהוי אישי.

 

12. מידע פרסומי

החברה תהיה רשאית לשלוח ללקוחות שאישרו זאת מראש בעת הליך הרישום או הרכישה, עדכונים שיווקיים, מבצעים פרטניים, סקרים והצעות שונות.  ניתן לבחור להפסיק את קבלת התוכן הפרסומי באמצעות הקשה על קישורית  "הסר" בתחתית הודעת הדואר האלקטרוני.   

 

13. קישורים לאתרים של צד שלישי

האתר יכול להכיל קישורים ("LINKS") לאתרים הנשלטים ע"י צדדים שלישיים ואשר אינם בבעלות GreenBook (להלן: "אתר צד שלישי"). GreenBook ו/או האתר יכולים להתקשר בהסכמי שיתוף עם שותפים וגורמים אחרים שאתרם יהיה מקושר לGreenBook ולאתר. GreenBook אינה אחראית ואינה מציגה כל התחייבות או מצג לגבי מדיניות הפרטיות של אתר צד שלישי. הלקוח מודע לכך שבמעבר לאתר צד שלישי הוא הנושא בכל הסיכונים הקשורים בכניסה ובשימוש באתר צד שלישי ואנו ממליצים לכל לקוח ומשתמש לבדוק היטב את מדיניות הפרטיות של כל אתר צד שלישי אליו הוא בוחר להכנס.        

 

14. GreenBook שומרת על זכותה לשנות מדיניות הפרטיות מזמן לזמן ויש להתעדכן במדיניות הפרטיות העדכנית באתר.

 

15. הלקוח מבין, מסכים ומאשר כי על מדיניות הפרטיות זו חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של כל מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת למדיניות הפרטיות ו/או לאתר ו/או לשירות המוצע באתר ו/או כל תביעה שGreenBook ו/או בעליה הינם צד לה.

 

16. יצירת קשר עם GreenBook

בכל שאלה הנוגעת למדיניות הפרטיות של האתר הנכם מוזמנים ליצור קשר עם GreenBook לפי הכתובות והמידע המפורטים להלן:

דואר- עמק השושנים 22 נס ציונה 

דוא"ל- avi.d@drixcom.co.il

פקס-073-7372372
אתר נגיש