ווינגריפ ביטומינוזו- חומר איטום ללא פריימר, ביטומני על בסיס מים שניתן אחרי 7 שעות בלבד להדבק עליו קרמיקה

להקמת הזמנה דיגיטלית