סקרמו טרצה חומר האיטום למקלחות מרוצפות, מרפסות מרוצפות, גגות מרוצפים ועוד.

להקמת הזמנה דיגיטלית