ONE

ONE

ניתן ליישום על כל סוג של המשטח: נושם ואטים למים כאחד, עמידות
לניקוב הגבוהה ביותר הקיימת בשוק, כמעט 100% מוצקים,
כלומר ללא סולבנטים או מים, עמיד לגשם ולטמפרטורות
קפיאה תוך שעות ספורות

להקמת הזמנה דיגיטלית