אבנר הסעות | הסעות למוסדות, בתי ספר ומפעלים

הסעות למוסדות, בתי ספר ומפעלים
חברתנו נותנת מענה לרשויות, בתי ספר עמותות, מתנ"סים ומפעלים.
להקמת הזמנה דיגיטלית