בי.סי.סילבנד-BC SEAL BAND
רולקת סרט בוטילית ללא פריימר נצמדת כמעט לכל אלמנט בניה

להקמת הזמנה דיגיטלית