גראוט ליין-GROUT LINE
חומר ייחודי למילוי ואיטום כוחלה סדוקה וסדקים נימיים

להקמת הזמנה דיגיטלית