איטום חדר רטוב
הדרך הנכונה לאטום חדר רטוב-מקלחת או שירותים לפני ריצוף על מנת למנוע פגיעה במערכת האיטום:
עזרי איטום: רולקת סרט בי.סי.סילבנד, פד איטום בי.סי.סילפד
רצפה: סקודו
קירות: ווינגריפ ביטומינוזו- הביטומן היחידי על בסיס מים ללא פריימר, במריחה אחת שניתן להדביק עליו קרמיקה אחרי 7 שעות ייבוש

להקמת הזמנה דיגיטלית