איטום ספי חלון וקופינג שיש לפני הנחת הסף
איטום ספי חלון , קופינג מרפסות ומדרגות בזמן הבניה בעזרת רולקת סרט בוטילית בי.סי.סילבנד וחומר האיטום ווינגריפ ביטומינוזו- הביטומן היחידי על בסיס מים ללא פריימר, במריחה אחת שניתן להדביק עליו קרמיקה אחרי 7 שעות ייבוש

להקמת הזמנה דיגיטלית