סקודו-SCUDO
סקודו- חומר האיטום הייחודי של חברת וינקלר לאיטום מרתפים, קורות קשר ויסוד, מקלחות ומרפסות לפני ריצוף
חזק ועמיד ואיננו זקוק להגנה

להקמת הזמנה דיגיטלית