בי.סי.סילפד-BC SEAL PAD

בי.סי.סילפד-BC SEAL PAD

פד איטום בוטילי ללא פריימר ייחודי ביכולות ההדבקה שלו ומגוון האפשרויות לפתרון בעיות באמצעותו

להקמת הזמנה דיגיטלית