ג׳רום עטיה
מנהל אזור דרום
להקמת כרטיס ביקור דיגיטלי