שירותינו ניתנים בתחום ניהול פרויקטים, תיאום תכנון, כתיבת ועריכת מסמכי מכרז, חישוב ועריכת כתבי כמויות, כתיבה ועריכה של מפרטים טכניים.
להקמת כרטיס ביקור דיגיטלי