מרחב למידה מהל''ב | חוברת חוגים מתנ"ס מרום הגליל


חוויה משמעותית לקידום השיגים, מימוש שאיפות לימודיות ורכישת מיומניות לניהול עצמי בתוך תהליך הלמידה.
הלמידה מתקיימת בקבוצות קטנות (עד 10 תלמידם לקבוצה מקס').
ובכל מרכז יש יום מתמטיקה ויום אנגלית, קיימת האופציה להירשם לשניהם או רק למקצוע אחד. 
מרכזי הלמידה יתקיימו ב3 מוקדים:
בר יוחאי ימים א' וד'
דלתון ימים א' וד'
כפר חנניה ימים ב' וד'

שעות הפעילות:
 16:00-17:00 כיתות ז-ח
17:00-18:00 כיתות ט-י
18:00-19:00 כיתות יא- יב

עלות רישום לשני המקצועות ביחד:150 ש"ח לחודש
עלות רישום למקצוע אחד 100 ש"ח לחודש.


להקמת כרטיס ביקור דיגיטלי
SMS