• אפרת כהן
  • 054-4559201
  • 08-9969277
  • 08-9934467
  • Efrat@cpacohen.co.il
  • קרית גת, הגפן 5 קניון גת סנטר | כתובת למשלוח דואר: ת"ד 548 קרית גת 8210402

ביקורת, ייצוג מול רשויות המס, הערכות שווי, ליווי עסקי, חשבות.

להקמת כרטיס ביקור דיגיטלי