אישור בריאות אולפן למחול

הורים יקרים
עליכם למלא טופס אישור בריאות זה  בכל יום לפני ההגעה לחוג

 מדדתי לילדי/תי חום, והוא אינו מגיע ל- 38 מעלות. *
מאשר
 ילדי/ילדתי אינה סובלת משיעול או קוצר נשימה *
מאשר
 עד כמה שידוע לי ילדי/ילדתי אינה הייתה בסביבת חולה קורונה בשבועיים האחרונים *
מאשר
 תאריך *
 שם+משפחה של  הילד/דה *
 שם ההורה המצהיר *