202E3B

הרשמה ליום עיון

שיטות ניהול מתקדמות לחיסכון בזמן
וניתוב משאבים לשיווק, מכירות ופיתוח עסקי.
אנא מלאו את השאלות להרשמה

 שם מלא *
 טלפון נייד *
 שם העסק/ החברה *
 מייל לשליחת חשבונית 
 מילאתי את כל הפרטים ואני רוצה לשריין לעצמי מקום *
כן. בואו נתקדם
יש לי עוד כמה שאלות