האם היית מרוצה מהשירות של סיגל בבאי? 
כלל לא
במידה מועטה
במידה רבה
במידה רבה מאד
 האם היית ממליצ/ה עלינו לחברים/משפחה? 
כלל לא
במידה מועטה
במידה רבה
במידה רבה מאד
 הערות נוספות: