שמירת קיצור דרך מבוא כרמל

על מנת להגיע במהירות לפלטפורמת הפארק,
שמרו קיצור דרך על מסך הבית
הגדילו באמצעות האצבעות את התמונות