שמירת קיצור דרך למסך הבית של חוברת החוגים והפעילויות של המרכזים הקהילתיים ויצו עפולה 2022-2023