מחול מצויינות 8 שיעורים ט-יב

קלאסי 3 +מודרני 2 +קומפוזיציה + להקה (2)

ימי ושעות פעילות:

יום א' מודרני + קלאסי

 יום ב' קלאסי + קומפוזיציה 

יום ד' קלאסי + מודרני 

 יום ה' להקה 16:15-19:15

            עתודה ללהקה 19:15-20:45

מיקום:

המרכז למוסיקה ולמחול

עלות לחודש:  

תושב מועצה 678 ₪ 

תושב חוץ 746 ₪

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית