בית הספר דליות - חוג יצירה בתפירה

בית הספר דליות

יצירה בתפירה כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:45

יצירה בתפירה כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

200 ₪ חומרים חד פעמי

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית