פסנתר

ימים ושעות פעילות:

א' ב' ד' ה' 13:45 - 19:30 מוריס בבני

ד' ה' 13:45 - 19:30 ילנה סוחנקי

א' ה' 13:45 - 19:30 נדיה קזיוקה 

מיקום: המרכז למוסיקה ולמחול

עלות לחודש:

תושב המועצה: 430 ש"ח 

תושב חוץ: 473 ש"ח

עלות לחודש לתלמידי פרוייקט ניגונים:

תושב המועצה: 380 ש"ח

תושב חוץ: 418 ש"ח

שיבוץ המורים יעשה לאחר שיחה עם מנהלת המרכז למוסיקה

עלויות נוספות:

השכרה חודשית, כלי לתלמיד ממשיך :

תושב המועצה: 50 ש"ח, תושב חוץ: 55 ש"ח 

השכרה חודשית, כלי לתלמיד מתחיל:

תושב המועצה: 37.5 ש"ח, תושב חוץ: 41 ש"ח לחודש


סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית