מאמאנט רחובות - ליגת האימהות בכדורשת

מנהל: אלכס בר-מכר

ליגת האימהות בכדורשת הינה ליגה ייחודית בה מככבות אימהות המייצגות את בתי הספר בהם לומדים ילדיהן. לליגת מאמאנט חזון שלם המורכב מפסיפס של היבטים: ההיבט החברתי, חינוכי, ערכי, קהילתי וספורטיבי.

ליגת מאמאנט מוכיחה את עצמה כמסגרת ספורטיבית וחברתית והפכה ברבות השנים לכרטיס הביקור של היישובים הרבים בהם היא קיימת.

קבוצות מאמאנט:

ימים א'-ה' | 22:00-20:30 | אולמות הספורט ברחבי העיר | 170 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 11 חודשי פעילות

קבוצת איגוד: 7up

ימי ב' | 22:00-20:30 | אולמות הספורט ברחבי העיר | 230 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 11 חודשי פעילות

חד-הוריות הזכאיות ל-10% הנחה, יש לשלוח צילום ת.ז. + ספח למייל: sport@ironitr.co.il במעמד הרישום האינטרנטי.

יש לוודא קבלת המייל מול מזכירת אגף הספורט בטל': 08-6683884

לפרטים נוספים- אלכס בר מכר, מנהל הליגה: 052-7787177

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית