כדורגל בנות כיתות ג'-ד'

ימים ושעות פעילות:

ב' , ה' - 17:30-19:00 

מיקום:

מגרש מעגן

עלות :

250 ₪ לחודש לתושב העמק 

288 ₪ לחודש לתושב חוץ 

טווח הפעילות :

1.9.23-30.6.24

*תשלום בעבור ציוד 250 ש"ח חד פעמי

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית