בית הספר תדהר - חוג מאסטר שף

בית הספר תדהר

מאסטר שף כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

מאסטר שף כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית