בית הספר דליות - חוג תכשיטנות

בית הספר דליות

תכשיטנות כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:45

תכשיטנות כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית