בית הספר תדהר - חוג גאז

בית הספר תדהר

חוג גאז כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

חוג גאז כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:15 - 13:30

עלות החוג: 160 ש"ח

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית