טניס מבוגרים דגניה א'

ימי ושעות פעילות:

ימים ב', ה' 20:00-21:00

מיקום:

דגניה א'

עלות לחודש:

250 ש"ח לחודש לתושב העמק

288 ש"ח לחודש לתושב חוץ 

תקופת הפעילות:

1.9.23 - 30.6.24

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית