בית הספר תדהר - חוג רובוטיקה-טכנו טריק

בית הספר תדהר

רובוטיקה-טכנו טריק כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

רובוטיקה-טכנו טריק כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 180 ש"ח 

תשלום נוסף 385 חד פעמי עבור חומרים

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית