לייפדאנס אם ובת

פעילות אחת לחודש

פעילות חוויתית אם ובת

מיקום:

המרכז למוסיקה ולמחול

עלות למפגש: 100 ₪

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית