שמחים להזמינכם לצעדת האביב 2022

שתיתקיים ביום שני ה 18.4.22

זינוק בין השעות 09:30-08:00

נקודת הזינוק מאתר הפרדסנות, רחובות

יש להירשם בלינק המצורף

כובעי מתנה יחולקו לצועדים

בסיום הפנינג באתר הפרדסנות

*הצעדה מצולמת והתמונות יפורסמו ברשתות החברתיות

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית