מכוונים (שלטים )בקניון יוקנעם

גודל המכוונים הינו 1.20/1.80 מ’, כאשר מצדם האחד יהיה שלט פרסומי לעסק שלכם ואילו בצדם השני יהיה פרסום לעסק נוסף
גודל המכוונים מתאים לחשיפה מוגברת של הנהגים והעוברים ושבים
אחד היתרונות הבולטים ביותר של המכוונים הוא המיקום – המכוונים ממוקמים בכניסות של המתחם במיקום אסטרטגי בהם יש תנועה מוגברת
של עוברים ושבים, אך בד בבד יש שקט פרסומי יחסי. כלומר, בסביבתם של המכוונים אין פרסומים אחרים או מידע פרסומי כזה או אחר, כך שמי שנחשף למכוון מסב את רוב תשומת ליבו למסר המתנוסס ממנו ולכן יזכור אותו טוב יותר, שכן דעתו אינו מוסחת ממגוון מסרים פרסומיים אחרים בסביבה.

להקמת הזמנה דיגיטלית