טניס נבחרת צעירה

ימי ושעות פעילות:

ימים בהתאם לקבוצה העממית 

יום ג' אימון נבחרת 17:00-18:30

מיקום:

בית אייל\דגניה א'

עלות לחודש: 

370 ש"ח לחודש לתושב העמק

426 ש"ח לחודש לתושב חוץ 

תקופת הפעילות: 1.9.23 - 30.6.24

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית