קבוצת ליגה טרום א'

ימי ושעות פעילות:

ב' 20:30-19:00

ג' 19:00-17:30

ד' 17:00-15:30

מיקום:

מגרש מעגן

עלות החוג:

390 ₪ לחודש לתושב העמק

448 ₪ לחודש לתושב חוץ

עלות נוספת לציוד 250 ש"ח -חד פעמי

 משך פעילות: 1.9.22-30.6.23

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית