קבוצת ליגה ילדים ב'

ימים ושעות פעילות:

א' 20:30-19:00 

ב' 17:00-15:30 

ד' - 19:00-17:30

מיקום:

מגרש מעגן

עלות :

390 ₪ לחודש לתושב העמק

448 ₪ לחודש לתושב חוץ 

טווח הפעילות :

1.9.23-30.6.24

*תשלום בעבור ציוד 250 ש"ח חד פעמי 

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית