בית הספר דליות - חוג נגרות

בית הספר דליות

נגרות כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:45

נגרות כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:45

עלות החוג: 180 ש"ח 

תשלום נוסף 250 חד פעמי עבור חומרים

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית