טניס תחרותי

מיקום:

בית אייל , דגניה א' 

עלות לחודש:

450 ש"ח לחודש לתושב העמק

527 ש"ח לחודש לתושב חוץ 

תקופת הפעילות:

1.9.23 - 30.6.24

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית