שייט למבוגרים בסנונית

שייט לבוגרים

ימי ושעות פעילות:

ימים:

שישי

שעות:

אחה"צ

מיקום:

מרכז הימי עמק הירדן (מתחת לבית-ירח)

עלות החוג:

תושב עמק הירדן: 150 ש"חלחודש

תושב חוץ: 173 ש"ח לחודש 

טווח פעילות : 1.9.23-31.8.24

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית