כדורעף נשים לאומית

ימי פעילות:

יעודכן בהמשך 

מיקום:

אולם דגניה א'

עלויות:

150 ש"ח לחודש לתושב עמק 

173 ש"ח לחודש לתושב חוץ 

טווח הפעילות:

1.9.23-30.6.24

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית