בית הספר תדהר - חוג קיפול בלונים

בית הספר תדהר

קיפול בלונים כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

קיפול בלונים כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:15 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח כולל חומרים

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית