כדורעף כיתות ה'-ו' בנים/בנות

אימונים לבנים ולבנות בנפרד 

ימי פעילות:

ראשון 15:30-16:45

רביעי 15:30-16:45

מאמנות :טניה מיסליבצ'יק, נטע וינוגרדוב 

מיקום: 

דגניה א' 

עלויות:

250 ש"ח לחודש לתושב עמק 

288 ש"ח לחודש לתושב חוץ 

טווח הפעילות:

1.9.23-30.6.24

* עלות חד פעמית 250 ש"ח בעבור ביגוד 

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית