כדורגל ילדי גן דגניה

ימי ושעות פעילות:

ימים: ב' , ד'

שעות: 16:10-17:20

מיקום:

מגרש דגניה א'

עלות החוג:

250 ₪ לחודש לתושב עמק הירדן

288 ₪ לחודש לתושב חוץ

טווח הפעילות :

1.9.23-30.6.24

*תשלום בעבור ציוד 250 ש"ח חד פעמי

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית