בית הספר תדהר - חוג תכשיטנות

בית הספר תדהר

תכשיטנות כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

תכשיטנות כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית