בית הספר לאומנויות - חוג קט רגל

בית הספר אומנויות

חוג קט רגל כיתות א-ג

יום ה' בשעה 12:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח

תשלום נוסף 200 ש"ח עבור ערכת קט רגל.

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית