בית הספר דליות - חוג קט רגל

בית הספר דליות

חוג מחשבים כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:30

חוג מחשבים כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח

תשלום נוסף 100 ש"ח עבור מכנס וחולצה

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית